ThaiKeyboard Blog

Thu Gui Me (2) 1

Thư Gửi Mẹ ngày 17/10/2014

Kính gửi Mẹ! Người phụ nữ đẹp nhất quả đất này. Sáng nay con học môn Lịch sử âm nhạc, môn học nhàm chán nhất trong các môn của con. Cầm cái điện thoại...