Thứ Hai, Tháng Mười Hai 10, 2018
Tác giả Đăng bởi ThaiKeyboard

ThaiKeyboard

82 BÀI ĐĂNG 15 BÌNH LUẬN
Là người đơn giản, khó gần, nhưng gần rồi thì dễ ưa nhau lắm :)) Có tình yêu đặc biệt với âm nhạc và phụ nữ :p
DMCA.com Protection Status